Yatırım Teşvik Belgesi

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.
Türkiye’nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;
• Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
• Üretimi ve istihdamı artırmak,
• Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
• Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
• Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
• Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek,
amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Yeni Yatırım Teşvik Programının sağladığı destekler, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra müracaat edilmek suretiyle teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli olacaktır.
Yeni Yatırım Teşvik Programı, yatırım kararlarına hız kazandırmak üzere 2016 yılı sonuna kadar başlanacak yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlamaktadır.
Yatırımlar, Yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan dört farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir.
Destek Unsurları:
– KDV İstisnası
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Vergi İndirimi
– Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
– Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
– Sigorta Primi Desteği*
– Faiz Desteği**
– Yatırım Yeri Tahsisi
– KDV İadesi***
* Yatırımın 6. Bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgeler de gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** 500 Milyon TL üzerindeki stratejik yatırımlara sağlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm sorularınıza uzmanlarımızın cevap vermesi için isterseniz bizi 02325022080 nolu telefondan arayabilir ya da aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Reklamlar