Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu (WPQR)

Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu (WPQR)

Standartlara göre, yapılacak her kaynağın yapılan kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak malzemesinin uyumlu olduğunu belirten ve proje standardına uygun olarak ASME veya EN Kodlarına uygun şekilde kaynakların yapıldığını, mekanik testlerin yapıldığını ve sonuçların uygun olduğunu gösteren rapora gereksinim vardır. Bu nedenle, her “Kaynak Talimatı”nın (WPS) kendisini destekleyen bir “Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu” (WPQR) olması gereklidir.

Bir WPQR, geçerlilik alanları kapsamında, birden fazla WPS’i destekleyebilir. WPQR hazırlık ve testleri Bağımsız Kontrol Kuruluşları (Üçüncü Taraf Gözetim Firmaları) nezaretinde yapılıp onaylanmış olmalıdır.  WPQR yapılan işin standardına uygun olmalıdır. ASME Kodu dışındaki işler içinde ilgili standart baz alınmalıdır. Örneğin EN normundaki işler için EN standardına uygun WPQR hazırlanacaktır. Kullanılacak kaynak terminolojisi de imalat standardına uygun olacaktır.

 

 

Reklamlar