TURİZM YATIRIMI BELGESİ        

 

Belgenin amacı, yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi,  bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir.

21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade etmektedir. Turizm Yatırım belgesi işletmenin talep ettiği Tür ve sınıfta düzenlenmektedir.

 

Sağladığı Teşvik ve destekler

– Yatırım Teşvik Belgesi

Belgeli işletmeler Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi alabilirler. Bu kapsamda belgeli firma Turizm Tesisi ile ilgili olarak yapılacak yatırımda;

 – KDV İstisnası

– Kurumlar vergisi/Gelir Vergisi istisnası

– SGK Primi desteği

– Faiz Desteği desteklerden faydalandırılır.

– Gümrük vergisi ve fon desteği

Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.

Yatırımlar için öncelik sırası; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir.

– Emlak Vergisi Muafiyeti

– Elektrik, Doğalgaz ve su ücretleri:

Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.

Reklamlar