TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ 

21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade etmektedir.  Turizm Bakanlığına yapılan Başvurusu uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

Türkiye’de turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli teşvik ve destekler bulunmaktadır. Bu teşvik ve destekleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:

 

  1. KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler,
  2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve Destekler,
  3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler,
  4. Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler,
  5. Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları,
  6. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki,
  7. Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği.

 

Reklamlar