TSE Belgesi ve TSE-HYB

 

TSE Amblemi

TSE Belgesi

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda,  firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre düzenlenmiştir.

 

Türk Standartlarına Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir doküman ve fiziki sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.
Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

TSE HYB (TSE Hizmet Yeterlilik) Belgesi

TSE-HYB Belgesi ise hizmet üreten firmaların, yine ilgili standarda uygun hizmet verdiklerini gösteren belgedir. Hizmet üreten firmalar, branşlarıyla ilgili TSE HYB standardına uygun hizmet sağladıklarını belgelemek üzere Türk Standartları Enstitüsünden alırlar. İlgili standarda uygun olarak çalıştıkları, TSE Denetim Personelinin iş yerinde yaptığı incelemenin ardından tespit edildikten sonra belgeyi almaya hak kazanılır. Aşağıda firmamızın TSE HYB Belgesi bulunmaktadır.

Aşama TSEHYB
Örnek: Aşama Danışmanlığın TSE HYB Belgesi

 

Daha geniş bilgi vermek için, dilerseniz uzmanlarımız sizleri arayabilirler.

Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

 

 

Reklamlar