SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.

 

İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar her mal grubu için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine bu listede, en azı belirtilen; yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadırlar.

 

Firmamız yeterli sayıda Yetkili servis ağının oluşturulması ve belgenin firmanız adına oluşturulmasını uzman ekibimizle hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Reklamlar