Rüzgar Enerjisi Santrali – RES

YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİ YATIRIMLARI

Yenilenebilir enerji kaynakları günümüzde gittikçe kaynakları azalan fosil yakıtla çalışan Enerji kaynaklarına alternatif olarak kullanılan ve son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşan Rüzgâr Enerjisi (RES), Güneş Enerjisi (GES), Jeotermal Enerji (JES), Biyokütle Enerji (BES), biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) gibi Yenilenebilir Enerji kaynaklarını kullanarak Üretim yapan Enerji Santralleridir.

“Yatırımlarda Devlet Yardımları“ Bakanlar Kurulu Kararı ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre Rüzgâr Enerjisi (RES), Güneş Enerjisi (GES), Jeotermal Enerji (JES), Biyokütle Enerji (BES), biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) yatırımları Genel Teşvik Sistemi kapsamında değerlendirilmektedir. Yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi için asgari yatırım tutarı olarak 500 bin TL belirlenmiştir.

Genel Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan destekler şunlardır:

  • KDV İstisnası: %18 Oranında indirim uygulanmaktadır. (3065 sayılı KDV Kanunu gereğince yatırım için temin edilen makine ve teçhizat ithalinde veya yerli makina alımında KDV’den istisna tutulur.)
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: %2 Oranında indirim uygulanmaktadır. (Yatırıma konu makine ve teçhizatın ithalinde yürürlükteki gümrük mevzuatı gereğince alınması öngörülen gümrük vergisinden muafiyet)

 

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR:

  • Sermaye şirketleri
  • Gerçek kişiler
  • Kooperatifler ve birlikler
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyeler (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları % 50’yi geçen kamu kurum ve kuruluşları)
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Dernekler ve vakıflar
  • Adi ortaklıklar

 

 

Reklamlar