Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) adı verilir.

Güvenlik Bilgi Formları GBF MSDS – Material Safety Data Sheet kimyasal madde ve müstahzarları karışımları üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.

Türkiyede 26 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ” uyarınca Güvenlik Bilgi Formları hazırlanır ve dağıtılır.

Güvenlik Bilgi Formları bilgi aktarımının ve kimyasal üreticileri ile kullanıcılar arasındaki risk iletişim araçlarının en temel aracı olarak kabul edilir. Üreticilerin, ithalatçıların, kimyasal ürün dağıtıcılarının en önemli sorumluluklarından biridir

Avrupa Birliğinde yapılan en son düzenlemelerle madde ve müstahzar üreticilerinin, ithalatçılarının ve alt kullanıcılarının hazırladığı güvenlik bilgi formları, CLP tüzüğü uyarınca tüzükte ve düzenlemelerde belirtilen sürelerde sınıflandırılarak tekrar hazırlanacaktır.

CLP tüzüğü, Birleşmiş Milletlerin yayınladığı “Global Harmonised System” uyarınca küresel sisteme uyum sağlanması amacı ile düzenlenmiştir.

 

Reklamlar