Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere Verilen Destekler

Proje Adı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere Verilen Destekler
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 31/12/2016
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
  • Türkiye
Başvuru Sahipleri
  • Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK’lar)
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Yerel Yönetimler (Belediyeler, Birlikler)
  • Diğer
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere Verilen Destekler

Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere Verilen Destekler

Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projelere mali destekte bulunulmaktadır.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün İl Müdürlüğünden onaylı örneği (Dernek ve Vakıflar için geçerlidir)

3-Proje (Ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), EK-1

4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi(sanatçı, bilim adamı vs.),

5-Mülki amirin etkinlik için izin belgesi. EK-2

6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Reklamlar