KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

–     KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

–     KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

–     KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

–     KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

  • Kosgeb Genel Destek Programı destekleri Hibe ve geri ödemesiz desteklerdir
GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1. ve 2. Bölgeler 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler
Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 50% 60%
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000
Tanıtım Desteği (3 destekten oluşmaktadır) 15.000
–          Katalog desteği 5.000
–          Yurtdışı basılı yayın reklam 5.000
–          Web/mobil tabanlı tanıtım 5.000
Eşleştirme Desteği 15.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000
Danışmanlık Desteği 15.000
Eğitim Desteği 10.000
Enerji Verimliliği Desteği 50.000
Tasarım Desteği 15.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Belgelendirme Desteği 10.000
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000
Bağımsız Denetim Desteği 10.000
Gönüllü Uzmanlık Desteği 10.000
Lojistik Desteği 20.000

 

Reklamlar