Kapasite Raporu

Sanayi ve Ticaret Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parklarını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasite raporlarını, kuruluşların bağlı bulundukları Sanayi ve Ticaret Odaları vasıtasıyla düzenlenmektedir.

İmalat sanayi, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

İlgili Odalar tarfından görevlendirilen ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayını ile kullanılmaya başlanılmaktadır.

 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler;

 

Yatırım Teşvik Belgesi,

Dâhilde İşleme İzin Belgesi,

Geçici Kabul İzin Belgesi,

Sanayi Sicil Belgesi,

Yerli Malı Belgesi,

İthalat ve İhracat işlemlerinde,

Resmi ve özel ihalelerde,

Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

İmalatçı belgesi alımında,

Vergi incelemelerinde,

Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde kullanılmaktadır.

Reklamlar