İyi Tarım Uygulamaları

İYİ TARIM UYGULAMALARI

Çevre,insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir.

İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile;

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal
Doğal kaynakların korunması
Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
Gıda güvenliğinin sağlanması
Kalite’li ve verimli bir tarımsal üretim
Kazanç ve rekabet gücünün artması hedeflenmektedir.
İyi Tarım Uygulamaları bireysel yapılacağı gibi grup sertifikasyon seçeneği ile de yapılabilir.

Bireysel Sertifikasyon:

Gerçek veya tüzel kişilerin kendi alanlarında ürettikleri ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılmasını talep etmeleri durumunda bireysel sertifikasyon seçeneği uygulanır.

Grup Sertifikasyon:

Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen gerçek kişilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandırılmasını talep etmeleri durumunda bireysel sertifikasyon seçeneği uygulanır.

Birlikte İyi Tarım Uygulamaları yapmak isteyen birden fazla üretici bir tüzel kişilik altında sözleşme ile birleşerek grup sertifikasyonda başvuru yaparlar. Grup sertifikasının kullanım hakkı, üretici örgütüne veya müteşebbise aittir. Sertifikasyon kapsamındaki üreticiler, üretici örgütü veya müteşebbisin izni dışında sertifikayı kullanamaz. Ancak iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik destek ve hizmetlerden bireysel olarak yararlanabilir.

Reklamlar