İş Süreçlerinin Stratejiye Etkisi

Stratejik düşünme organizasyonun en çok arzu edilen gelecek durumunu belirleme ve gerçekleşmesi için gerekli taktikleri uygulamaktır. İş süreçleri, bir organizasyon içinde işlerin nasıl yürütüldüğünü ve müşteriye değer sunmak için işlerin birimler arası akışını temsil eder.

Strateji ve süreç arasındaki bağlantı her zaman açık değildir, ama ikisi arasında çift yönlü bağlantıyı anlayan organizasyonlar başarılı olma yönünde önemli bir avantaja sahiptir.

Strateji odaklı bir organizasyon misyon ve vizyonuna ulaşmak için iş süreçlerindeki geliştirilmesi gereken noktaları belirler ve iyileştirir. İyileştirme gereken süreçlerin performansını artırmak için gereken kaynaklar bütçelenir ve adanırlar. Bu anlamda strateji süreç mükemmelliğini ve iyileştirme projelerini yönlendirir.

Öte yandan, üstün ve rekabetçi iş süreçleri yeni pazar fırsatları üretebilir. Örneğin Amazon benzersiz lojistik ve e-ticaret teknoloji altyapısını kullanarak tek bir kitap kategorisinden onlarca farklı kategoriye ve onlarca farklı iş modeline süratle genişlemiştir. Bu anlamda süreçte mükemmellik, stratejiyi yönlendirmiştir.

Strateji ve süreçler ilişkisinin sağlıklı kurulmasında sık karşılaştığımız problemler, süreç bilgisi ve stratejik düşünme eksikliğidir. Ne yazık ki çoğu üst düzey yöneticide stratejik potansiyeli fark edecek düzeyde kurumun uçtan uca iş süreçleri hakkında yeterli bilgisi ve derinliği yoktur. Ayrıca süreçleri yürüten çalışanlar (icracılar) süreçleri uçtan uca bilmezler, aynı zamanda stratejik düşünme konusunda da eğitimli ve yetkin değildirler.

İcracılardan en sık duyduğumuz görüşler süreçlerin yeterince belgelenmemiş, tanımlanmamış oldukları; sürekli kontrolsüzce, plansızca ani kararlar ile değiştirildikleri; bürokratik oldukları; istisnalarla dolu oldukları ve geçici çözümler ile yürütüldükleridir. Bu görüşler süreçleri iyileştirmek ve performansını artırmak için yardımcı olabilirler ancak yanlış yönlendirici ve eksik bir bakış açısı da içerme riskleri vardır. Tipik bir organizasyon içinde alt süreçler de dâhil olmak üzere yüzlerce iş süreci vardır ve stratejik öneme sahip kaç süreç olduğunu belirlemek ve bu süreçlere odaklanmak güç olabilir. Çoğu kurum yüksek fonksiyonel duvarlara sahiptir, bölümler arası iletişim ve ilişkiler zayıftır. Bu tip kurumlarda her birim öncelikle kendi aktivitelerinin önemli ve dikkate değer olduğunu ve sorunların başkalarının hatalarından kaynaklandığını düşünür. Bu bakış açısı aslında çok da öncelikli olmayan projelere yönelmenize yol açabilir.

Her organizasyonda iş süreçlerinden daha fazla katma değer üretme fırsatı kesinlikle vardır. Birçok şirket operasyonel mükemmellik (yani daha düşük maliyet, daha hızlı çevrim süreleri, daha iyi kalite) elde etmek için iş süreci iyileştirmelerini kullanır.

Ancak sadece bazı şirketler kendilerine özgü iş süreçlerinden stratejik yönlendiriciler olarak yararlanarak daha büyük ve uzun vadeli faydalar elde etme fırsatını değerlendirirler.

İş süreçleri, pazar genişlemesi yaratmada, mevcut iş modeline ilave olarak yeni iş modellerini hızla yaşama geçirmede, farklılaştıran benzersiz bir müşteri deneyimi ve ürün/hizmet sunumu yaratmada kullanılarak, stratejik anlamda çok daha büyük değerler yaratabilirler.

 

Reklamlar