İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Dış ticaret kavramının giderek önem kazandığı günümüz küresel dünyasında bir iş modeli olarak ihracat, şirketler için her geçen gün daha hayati bir önem taşımaktadır. ihracat, iyi kurgulanmış ve önceden planlanmış stratejiler uygulandığı takdirde günümüzde yaşanan küresel finansal krizin de en etkili ilacı olacaktır.

İhracat ve Dışa açılma etkinliğinin hem maliyet, hem de teknik bilgi gerektirdiği gerçeğinin bilincinde olan T.C. Ekonomi Bakanlığı, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm şirketlerin ihracata atacakları her adımda yanlarında olacak bir dizi destek sürecini uygulamaktadır.

İhracata yönelik destekler, Türkiye’nin gerek dışa açılma süreçlerine gerekse şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış olup, ihtiyaçlara yönelik olarak sürekli genişletilerek revize edilmektedir.

Bu destekler aşağıda belirtilen ana başlıklarda toplanmıştır. Firmamız belirtilen destekler kapsamında gerekli ön müracaatları ve ödeme taleplerini uzman kadrosu ile firmanız için hazırlayarak gerekli başvuru dosyasını hazırlayarak kısa sürede ve usulüne uygun olarak destek almanız için danışmanlık ve hizmet desteğini sağlamaktadır.

  • YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
  • BELGELENDİRME DESTEĞİ (PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ)
  • PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ
  • YURTDIŞI OFİS MAĞAZA, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİ DESTEĞİ
  • TASARIM DESTEĞİ
  • ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ (Eğitim & Danışmanlık Desteği)
  • ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ
  • İSTİHDAM YARDIMI

 

YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ
Katılımcı Firma Desteği Fuar Türü Destek Oranı Hedef Ülke Destek Oranı Üst Sınır USD
FUAR KATILIM DESTEĞİ Genel Ticaret Fuarı %50 %70 10.000
Sektörel Fuar %50 %70 15.000
PRESTİJİLİ FUAR Sektörel Fuar %50 %50 50.000
SDŞ, ÜRETİCİ İMALATÇI ORGANİZASYONU Genel Ticaret Fuarı %70 %70 10.000
Sektörel Fuar %70 %70 15.000
NİTELİKLİ SEKTÖRLERDE FUAR KATILIMCISI Genel Ticaret Fuarı %70 %70 10.000
Sektörel Fuar %70 %70 15.000
İLAVE NAKLİYE

DESTEĞİ

Doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektörlerinde 6.000 USD
Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektörlerinde 10.000 USD
ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ FUAR TÜRÜ DESTEK ORANI HEDEF ÜLKE DESTEK ORANI ÜST SINIR
TANITIM DESTEĞİ Genel Ticaret Fuarı %75 %75 80.000
Sektörel Fuar %75 %75 120.000
İLAVE TANITIM DESTEĞİ Sektörel Fuar %75 %75 80.000

 

 

 

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
Destek türü Destek konusu Destek

oranı

Destek üst sınırı

(USD)

Pazara giriş Pazara girişte aranan belge ve sertifikalar  

%50

Belge başına
25.000 USDŞirket başına yıllık
250.000 USD
Test / Analiz Raporu Raporlar
Tarım analizi Tarım analizleri

 

 

 

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ
Destek türü Destek konusu Destek

oranı

Destek üst sınırı

(USD)

Pazara giriş Yurtdışı Pazar araştırması gezileri  

%70

Her gezi için 7.500 USD ve Takvim yılı içinde en fazla 10 defa
Konaklama Konaklama ücretleri (Otel)
Araç Kiralama Araç kiralama

 

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ
Katılımcı Firma Desteği KİRA
(Yurt Dışında Açılan Birimlerin Kirası)
MARKA TESCİL
(Yurt dışı Marka Tescil ve Korunma Giderleri)
TANITIM
(Yurt dışında Gerçekleştirilen Tanıtım harcamaları )
Sınai ve Ticari Şirketler / İşbirliği Kuruluşları Ticari Şirketler Sınai ve Ticari Şirketler / Ticari Şirketler Sınai ve Ticari Şirketler / İşbirliği Kuruluşları
Destek Oranı %60 %50 %50 %60
Destek üst Limiti(Miktar Barajı) USD Mağaza 50.000 USD Kira desteği alan birime bağlı ise:
120.000 USD 100.000 USD 150.000 USD
Ofis, Showroom, Depo Ve Reyon Yurt Dışı marka Tescile Bağlı:
100.000 USD 75.000 USD 250.000 USD
Destek Süresi 4 yıl

(Destek kapsamına alınan her birim için)

4 yıl

(Destek kapsamına alındıktan sonra)

 

TASARIM DESTEĞİ
Destek türü Destek konusu Destek oranı ve üst sınır (Firmalar)
Tanıtım Desteği Yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetleri desteklenir. % 50

Tasarımcı Şirketler: 300.000 $/yıl

Tasarım Ofisleri: 150.000 $/yıl

Marka Patent Tescil Kapsama alınan şirketlerin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmansa ilişikin giderleri destek kapsamındadır. % 50

50.000 $/yıl

Danışmanlık Desteği Şiketlerin uluslar arası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderler desteklenir. % 50

Tasarımcı Şirketler: 200.000 $/yıl

Tasarım Ofisleri: 100.000 $/yıl

İstihdam Desteği İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri destek kapsamındadır. % 50

Tasarımcı Şirketler: 150.000 $/yıl

Tasarım Ofisleri: 200.000 $/yıl

Kira ve Dekorasyon Yurt dışında açılacak birimlerin brüt kira giderleri ile dekorasyon ve demirbaş giderleri desteklenir. % 50

300.000 $/yıl

 

 

 

Reklamlar