GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı:

 

  • Girişimciliğin desteklenmesi
  • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
  • Başarılı işletmelerin kurulması

 

Programdan Kimler Yararlanabilir:

 

  • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
  • Girişimciler
  • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

 

 

Yeni Girişimci Desteği

 

Bu destekten;

  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
  • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
  • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,
  • İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.

 

Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;

 

–       Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,

–       Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,

–       Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,

–       Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

 

 

kosgeb girişimci

Reklamlar