ERA-NET INCOMERA 2016 Çağrı İlanı

Proje Adı ERA-NET INCOMERA 2016 Çağrı İlanı
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 15/04/2016
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Dili İngilizce
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
 • Almanya
 • Belçika
 • Fransa
 • İspanya
 • İtalya
 • İzlanda
 • Romanya
 • Türkiye
 • Yunanistan
Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
ERA-NET INCOMERA 2016 Çağrı İlanı

ERA-NET INCOMERA 2016 Çağrı İlanı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ERA-NET INCOMERA, NMP (Nanobilim, Nanoteknoloji, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri) alanlarında Yenilik ve Ticarileştirme’ye yönelik Ar-Ge aktivitelerini destekleme amaçlı bir ERA-NET projesidir. Proje ile NMP alanında yapılacak uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için, ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

INCOMERA, 22 farklı ülke/bölgenin fonlama kuruluşunun katıldığı, başarılı bir şekilde tamamlanmış ve ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projelerine odaklanmış, bir proje olup, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi problemini çözmeyi hedef almıştır.

ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ

ERA-NET INCOMERA kapsamında, Nanobilim, Nanoteknoloji, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri ile ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkeler arasından en az iki sanayi kuruluşunun yer aldığı projelerin desteklenmesine öncelik verilecek ve bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir.

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER:

Türkiye, Belçika (Wallonia Bölgesi), Fransa (Alsace ve Nord-Pas de Calais-Picardie Bölgeleri), Almanya, İzlanda, Yunanistan (Western Greece), İtalya (Piemonte Bölgesi), Romanya ve İspanya’dır.

ÇAĞRI KONULARI

Çağrı kapsamında aşağıda belirtilen konularda “laboratuvar prototipi aşaması tamamlanmış ve pilot üretim ve/veya son kullanıcı tarafından kullanılabilecek ürün oluşturma aşamasına gelmek için yapılacak Ar-Ge çalışmalarını içeren projeler” için başvuru yapılması beklenmektedir:

 • Nanobilim ve nanoteknolojiler – Maddenin nano seviyede çalışılması ve işlenmesi; yeni ürün üretilmesinde uygulanması, üretim süreçlerinin geliştirilmesi.
 • Malzeme – Yeni ürün ve süreçler için yenilikçi ve akıllı malzemeler kullanımı. Örneğin: polimerik (filmler vb.) veya seramik veya metal tabanlı, yapılandırılmış (tekstil vb.) veya katmanlı (kompozitler vb.) veya malzemenin iyileştirilmesi (kaplama vb.).
 • Yeni Üretim Teknolojileri – Güvenlik ve çevre gereklerini yerine getirecek şekilde yeni üretim teknolojileri geliştirilmesi. (laboratuvar prototip üretim sürecinden pilot üretim sürecine kadar)

ÇAĞRI TAKVİMİ

 • 15 Ocak 2016, Çağrı Açılış
 • 15 Nisan 2016, 17:00*: Proje başvurularının son teslim tarihi.
 • 30 Eylül 2016: Başvuru yapan kuruluşlara geri dönüş
 • Ocak 2017: Projelerin başlaması.

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI

ERANET-INCOMERA başvuru süreci, tek adımlı bir prosedürdür. http://www.incomera.eu internet adresindeki form İngilizce olarak doldurulacak ve ortak kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından, 15 Nisan 2016 (saat 17:00*) tarihine kadar proje önerisi incomera.eu sunucusuna yüklenecektir.

TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR

Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır.

1509 ULUSLARARASI SANAYİ Ar-Ge PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı bilgi http://www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

AYNI PROJEDE TÜRKİYE’DEN BİRDEN FAZLA KURULUŞ OLMASI

ERA-NET INCOMERA’ya sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına ortak proje önerisi sunması gerekmektedir. (NOT: Sunulacak projelerde en az bir yabancı proje ortağı kuruluşun olması şarttır).

Türkiye’ye Tübitak aracılığyla Tahsis Edilen Bütçe; 1 Milyon AVRO olup, bu rakam esnektir. Türkiye’den 3 ya da 4 projeye destek verilmesi öngörülmektedir.

Reklamlar