ERA-NET HDHL Cofund Proje Çağrısı

Proje Adı ERA-NET HDHL Cofund Proje Çağrısı
Proje Numarası Tübitak-1001
Program Bütçesi 39878000
Maksimum Hibe Bütçesi 360000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 19/04/2016
Son Başvuru Saati 16:00
Başvuru Dili İngilizce
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Danimarka
 • Fransa
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İrlanda
 • İspanya
 • İtalya
 • Kanada
 • Polonya
 • Romanya
 • Türkiye
Başvuru Sahipleri
 • Gerçek Kişiler
 • Diğer
ERA-NET HDHL Cofund Proje Çağrısı

ERA-NET HDHL Cofund Proje Çağrısı

ERA-NET HDHL Projesi TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından UFUK 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir.

ÇAĞRI KAPSAMI

ERA-NET HDHL çağrısı, sağlık durumunda değişikliğe neden olan ve/veya beslenmeye bağlı gelişen hastalıklarda risk oluşturan beslenmeyle ilişkili/modüle edilen biyobelirteçlerin tanımlanması ve validasyonunu amaçlamaktadır. Fiziksel aktivite ile ilişkili biyobelirteçler de bu kapsama dahildir.

Tam çağrı metnine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

BAŞVURU SÜRECİ

Proje başvurusunda bulunacak konsorsiyumlar üç farklı ülkedeki çağrıya katılan Fonlayıcı Ortak Kuruluşlardan finansman talep eden en az üç ortaktan oluşmalıdır. Projeyi sunan konsorsiyumdaki tüm ortakların çağrı metninde belirtilen genel ve fonlayıcı ülkelerin ulusal Uygunluk Kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Projede yer alan her araştırma ekibi kendi ülkesindeki kurum tarafından ve o kurumun ve ülkenin yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecektir. Türkiye’den proje sunacak olan ortaklar “1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” usul ve esasları çerçevesinde değerlendirilecektir.

Proje önerileri HDHL çağrı sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilecek olup, uygunluk değerlendirmesi sonrasında çağrı kapsamı bakımından ilk aşamada başarılı bulunan adaylardan daha sonra tam öneriler istenecektir. Ön öneriler için son başvuru tarihi 19 Nisan 2016’dır.

PROJE SÜRESİ – BÜTÇESİ

Projelerin süresi 24 ila 36 ay arasında belirlenebilir. Türk ortaklar tarafından TÜBİTAK’a önerilecek projeler için destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL’dir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

TÜBİTAK’a sunulacak proje önerilerinin bütçeleri “1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kuralları çerçevesinde oluşturulmalıdır. İlgili mevzuata

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-yonetmelik-ve-esaslar adresinden erişilebilir.

ERA-NET projeleri kapsamında; Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. Faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek yurt içi/yurt dışı seyahat giderleri için sağlanan bütçeye ilave olarak 15.000 TL’ye kadar (maksimum seyahat bütçesi 25.000 TL olacak şekilde) ödenek talebinde bulunulabilir.

BAŞVURU BELGELERİ

Konsorsiyum tarafından hazırlanmış ön başvurular için çağrı sekreteryasına çevrimiçi başvurudabulunulmalıdır. Bunun yanı sıra TÜBİTAK HDHL Proje Önerisi Ön Başvuru formu doldurularak, 26 Nisan 2016 tarihine kadar Araştırma Destek Programı Başkanlığı’na (ARDEB) bağlı Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubuna (SBAG) iletilmelidir.

BAŞVURU TAKVİMİ

16 Şubat 2016 Çağrı Duyurusu
19 Nisan 2016

(16:00 CET)

Birinci Aşama Başvuru için Son Tarih
26 Nisan 2016 TÜBİTAK Proje Önerisi Formunun doldurulması ve basılı olarak gönderilmesi
Haziran 2016 Ön Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması
15 Temmuz 2016 İkinci Aşama Başvuru için Son Tarih
Eylül 2016 Sonuçların Duyurulması
Ekim 2016 Desteklenmesine karar verilen projelerin TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında yürürlüğe alınması
Aralık 2016-31 Mart 2017 Projelerin başlaması
Reklamlar