Endüstriyel Tasarım Tescili

ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?

Bir ürünün tümü, bir parçası ve ya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, doku, renk, malzeme ve esneklik gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu bütüne verilen addır.

Tasarım tescili ürünün dış görünüşü itibariyle korunmasını sağlar. Tasarımın tescili ile pazar payının elde tutulması sağlanırken, diğer yandan aynı tasarımın başkası tarafından tescil ettirilmesi halinde doğabilecek tehlikelerden de sakınılmış olur.

Endüstriyel tasarım tescil belgesi ile korunacak tasarımlarda aranan nitelikler nelerdir?

Özgün tasarımlar tescil edilir. Tasarımın “YENİ” ve “AYIRDEDİCİ” niteliklere sahip olması gerekir.

*YENİLİK : Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın her hangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.

*AYIRT EDİCİ NİTELİK : Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile her hangi bir tasarımın bu kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasındaki belirgin bir farklılık olması, ayırt edilebilir niteliğe sahip olma anlamındadır.

* Ürün veya ürün parçası(ürünün tamamını kapsamayabilir)

* İnsan duyuları ile algılanabilen görünüm

Hangi Tür Endüstriyel Tasarımlar Belge Verilerek Korunmaz?

*Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar,

*Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar,

*Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,

*Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar.

Endüstriyel Tasarımlar Kaç Yıl Süre İle Koruma Altına Alınır?

Endüstriyel Tasarım tescilinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenerek, 25 yıla kadar uzatılabilir.

Çoklu başvuru nedir, koşulları nelerdir?

Birden çok tasarımın tescil işlemelerinin tek bir başvuru ile yapılmasıdır. Tasarımların çoklu başvuruya konu olabilmesi için ürünlerin;

*Aynı alt-sınıfa ait olması veya

*Aynı set/takıma ait olması veya

*Bileşik bir ürünün parçaları olması veya

*Birden çok nesnenin yada sunuşun bir arada algılanabilen bir bileşimi oluşturması gerekir.

Türkiye’de tescil başvurusu yapılan Endüstriyel Tasarımlar tüm dünyada geçerli midir?

Hayır. Bir ülkede tescil edilen Endüstriyel Tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi yanlıştır. Türkiye’de başvurusu yapılan ve tescil edilen bir tasarım sadece Türkiye sınırları içinde koruma hakkından yararlanır. Bu nedenle, ayrıca koruma istenilen her ülkede, o ülkenin mevzuatına göre başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Reklamlar