İşletmelere 1 Milyon TL Destek

2017-1 ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİLERİN PAYININ ARTTIRILMASI

KOSGEB’in KOBİGEL Destek Programı kapsamında yeni çağrısı 11 Eylül 2017 itibari ile yapıldı. İmalat yapan işletmelerin gelişmelerine yönelik yapılacak bu hibe programının üst limiti 1 Milyon TL.

BÜTÇE

 

 • Programın her işletme için 300 Bin TL geri ödemesiz, 700 Bin TL geri ödemeli olarak üst limiti 1 Milyon TL.
 • Destek Oranı %60
 • Programın genel bütçesi 500 Milyon TL.
 • Sunulan Projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşmamalıdır.

BAŞVURU ve DİĞER TARİHLERİ:

 

 • 11 Eylül 2017 ile 20 Ekim 2017 Tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir.
 • 23 Ekim 2017- 10 Kasım 2017 Kontrol Süreci
 • 17 Kasım 2017- 22 Aralık 2017 Kurul Değerlendirilmesi
 • 2 Ocak 2018 Kazanan projelerin açıklanması

 

BAŞVURUYA UYGUN İŞLETMELER

 

UYGUN PROJE KONULARI

1.Dördüncü Sanayi Devrimine Hazırlık; Üretimde Nesnelerin internetinin sanayi uygulamaları

Birbirine bağlı nesneler (sensörler, kontrolörler, robotlar, makinalar v.s.), arasında iletişim, verilerin merkezi veya bulut sistemlerine aktarımı altyapısının oluşturularak imalat, kontrolü lojistik, tesis yönetimi gibi konularda dijitalleşme seviyesini arttıracak sistemlerin kurulumu ve işletimi desteklenecektir.

 

2. Orta Yüksek ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

Bu sektörlerdeki işletmelerin imalat kapasitelerinin güçlendirilmesine ihracat başta olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

 

 3. Katma Değeri Yüksek üretim yapısına geçiş

Mevcut ürün yapısının geliştirilerek katma değeri yükseltilmiş ürün elde edilmesine yönelik faaliyetler desteklenecektir.

 

4. İhracat Kapasitesinin Arttırılması ve Yeni Pazarlara Açılım

İşletmenin ihracatının artırımı, yeni pazarlara açılması, yurt dışı mevcut pazar payının yükseltilmesine yönelik, ihtiyaç duyulan teknoloji kabiliyetlerinin geliştirilmesi, standart ve belgelendirme şartlarının sağlanması ya da ihracata başlanmasın konularından bir veya birkaçını içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

5. Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

Mikro ölçekli işletme kategorisine giren işletimlerin tasarım, mühendislik, ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ile imalat hacminin yükseltilmesi, satışın arttırılması, pazar payının artırımına yönelik gelişim ve büyüme vizyonu içeren projelerler desteklenecektir.

(Mikro İşletme; 10 Kişiden az çalışanı olan, yıllık satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü 1 Milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir)

 

6. Bilişim Alt Yapısının Güçlendirilmesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin stok kontrolü, malzeme ihtiyaç planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinin bir veya birkaçını kapsayan sistemlerin kurulumu ve işletimi desteklenecektir.

(Küçük Ölçekli İşletme; 50 Kişiden az çalışanı olan, yıllık satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü 8 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler.)

(Orta Ölçekli İşletme; 250 Kişiden az çalışanı olan, yıllık satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü 40 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler.)

 

7.Enerji Verimliliğinin arttırılması

İmalatta enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlanması, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını kapsayacak faaliyetler desteklemeye uygundur.

 

8.Yeşil üretime Geçiş

İmalatta çevresel etkilerin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca .evreye olan etkilerinin azaltılması, üretimde kaynak tasarrufu ve atıklarının bertaraftı konularından bir yada birkaçını kapsayan faaliyetler desteklemeye uygundur.

 

DESTEKLENECEK GİDERLER

 • Personel Giderleri
 • Makine – Teçhizat Giderleri
 • Yazılım Giderleri
 • Hizmet Alım Giderleri

 

Daha detaylı bilgi için tıklayıp KOBİGEL 2017-1  dosyamızı indiriniz

 

Aşağıdaki İletişim Formumuzu Doldurun Uzmanımız Sizi Arasın

 

 

 

Reklamlar