KOBİGEL – SIK SORULAN SORULAR

Şuanda KOSGEB’in KOBİGEL Programı açık değildir. Açıldığında haberinizin olmasını isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz. 

1. Daha önceden KOSGEB tarafından desteklenmiş bir projem var. Yeni bir proje ile başvurabilir miyim?

KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı  yeni bir destek programı olduğundan, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında projesi kabul edilen veya reddedilen işletmelerin bu programa başvuru yapmasında bir engel bulunmamaktadır.

2. İmalatçı olmayanla, Proje Teklif Çağrılarında İlan Edilen Sektörlere Yönelik Proje Hazırlayabilir mi?

Proje başvurusunda bulunabilmeniz için, Proje Teklif Çağrılarında belirtilen sektörlerde halihazırda faaliyet göstermeniz ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bu durumu Vergi Dairesinden alınacak Vergi Mükellefiyet yazısı ile belgelendirmeniz gerekmektedir.
3. İmalat Sanayinin Orta Düşük Ve Düşük Teknoloji Düzeyindeki Sektörlerinden Birinde Faaliyet Göstermeme Rağmen “Orta Yüksek Ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” Proje Teklif Çağrısına Yönelik Proje Hazırlayabilir Miyim?

“Orta Yüksek ve Yüksek teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” Proje Teklif Çağrısında belirtilen sektörlerde halihazırda faaliyet göstermeniz ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bu durumu Vergi Dairesinden alınacak Vergi Mükellefiyet yazısı ile belgelendirmeniz gerekmektedir.

4. Destek Oranları Nedir?

“Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” Proje teklif Çağrısı için Projeler; 1.ve 2. Bölgelerde % 60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 oranlarında desteklenir.

“Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı için Projeler; % 80 oranında desteklenir.

Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile teşvik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.
5. Projelerin Süresi Nedir?

Proje Teklif Çağrılarında hazırlanacak projelerin süresinin en az 6 en fazla 12 aydır.

6. Desteklenen Proje Giderleri Nelerdir?

Desteklenecek giderler ve özel şartları Proje Teklif Çağrısında İlan edilmiştir. Proje kapsamda;

 • Personel Giderleri,
 • Makine-Teçhizat Giderleri,
 • Yazılım Giderleri,
 • Hizmet Alım Giderleri,
 • Diğer Giderler,

desteklenmektedir.

Detaylar için Proje teklif Çağrılarını inceleyiniz.

7. KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programında Proje Süreçleri Nelerdir?

 • Proje Başvurusu,
 • Ön değerlendirme,
 • Kurul Değerlendirmesi,
 • Projenin başlatılması için Taahhütname verme,
 • İzleme ve Ödeme İşlemleri,
 • Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış

8. Proje Teklif Çağrılarına En Fazla Kaç Proje Başvurusunda Bulunulabilir?

Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez. İşletme, projenin tamamlanması halinde yeni bir proje sunabilir. Başkanlık tarafından aynı dönemde birden fazla konu belirlenmesi halinde işletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabilir.
9. Başvurular Ne Zaman Sonuçlandırılır?

Projelere ait işlemler, son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılır.
10. Desteklenmesine karar verilen projeler ne zaman başlar?

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projeler işletmelere bildirilir. İşletme, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde; Taahhütname, Proje Başvuru Formu ve eki belgeleri ilgili Uygulama Birimine kayda alınmak üzere getirir. Taahhütnamenin verilmesiyle proje başlar.
11. İlan Edilen Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

 • Proje Teklif Çağrıları için başvuru koşulları arasında “son başvuru tarihine kadar 2015 yılı beyannamelerin onaylı olması şartı” aranmaktadır. Buna göre son başvuru tarihi itibariyle güncel KOBİ Beyannamesi (2015 yılı) onaylı olmayan işletmelerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Bu sebeple işletmelerin 2015 yılı Beyannamelerinin güncellenmesi işlemlerine öncelik verilmelidir.
 • İşletmenin başvuru yapabilmesi için imalat sanayinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. İşletmenin beyannamesinde birden fazla NACE kodu olması durumunda, herhangi bir NACE kodunun Proje Teklif Çağrılarında ilan edilen sektörlerde olması başvuru yapması için yeterli olacaktır.
 • Beyannamelerin güncellenmesi aşamasında, KOSGEB Uygulama Birimi tarafından http://www.gib.gov.tr üzerinden yapılacak sorgulamalarda tereddüt hasıl olması durumunda vergi dairesinden faaliyet konusunu belirtecek yazı istenebilecektir.
 • KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı 15.03.2016 tarih ve 3549 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile uygulamaya alınmış yeni bir destek programı olduğundan, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında projesi kabul edilen veya reddedilen işletmelerin bu programa başvuru yapmasında bir engel bulunmamaktadır.
Reklamlar